oferta - EKOBUDOWA

Poznaj naszą wszechstronną ofertę dla Twojej firmy
wyszukaj          .
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta - obszar naszej działalności
Konsorcjum Projektowo - Wykonawcze "Ekobudowa" Sp. z o.o. rozpoczęło działalność na rynku budowlanym w 1994r. Podstawowym kierunkiem naszej działalności jest kompleksowa realizacja inwestycji od projektu do rozruchu.
Nasza kadra inżynierska zdobyła wieloletnie doświadczenie realizując projekty branży przemysłowej, motoryzacyjnej i instytucjonalnej dla inwestorów krajowych jak również zagranicznych. Zyskaliśmy dzięki temu wiedzę oraz umiejętność realizacji projektów i zadań wg najwyższych światowych standardów.

Specjalizujemy się we wszelkiego typu instalacjach:

 • instalacje sanitarne:
  • wentylacja i klimatyzacja
  • instalacje grzewcze i chłodnicze
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • kotłownie i węzły cieplne
  • instalacje elektryczne
  • automatyka obiektowa
  • inteligentne systemy zarządzania obiektami BMS

 • przemysłowe instalacje procesowe:
  • kotłownie parowe
  • instalacje gazów technicznych
  • instalacje oleju diatermicznego
  • instalacje mediów palnych i żrących
  • wentylacja przemysłowa
  • zbiorniki i instalacje podlegające UDT
  • automatyka procesowa

 • budownictwo przemysłowe małokubaturowe
  • konstrukcje żelbetowe
  • konstrukcje stalowe
  • roboty ziemne
  • roboty drogowe

Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw w zakresie m.in.:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • zbiorniki bezciśnieniowe na materiały trujące, żrące i zapalne
 • rurociągi technologiczne i przesyłowe

Jesteśmy związani umową z UDT-CERT w zakresie realizacji w zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE.

Oferujemy również usługi w zakresie spawania orbitalnego.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do spawania orbitalnego rur metodą TIG, gwarantującego najwyższe standardy technologiczne oraz jakość wymaganą we wrażliwych instalacjach.
Spawanie orbitalne ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji za stali szlachetnych (kwasoodpornych) dla przemysłu: spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, biotechnologicznego, lotniczego, energetycznego.

Zalety:

 • powtarzalność wykonania spoiny
 • idealna gładkość spoiny
 • możliwość wydruku parametrów spawania
 • całkowicie chroniona spoina przez gaz osłonowy
 • minimalna ilość niezgodności spawalniczych
 • minimalizacja czynnika ludzkiego.

Naszym atutem jest szybkość oraz precyzja wykonanych usług spawalniczych.

Na wspólny sukces pracuje doświadczona kadra inżynieryjna wspomagana systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania procesami spawalniczymi ISO 3834.

Tak szybki rozwój przedsiębiorstwa i stabilność możliwe były m.in. dzięki różnorodności nowych doświadczeń, wysokiemu poziomowi szkolenia pracowników oraz ciągłemu unowocześnianiu parku maszynowego. Wszystkie te składniki bezpośrednio przyczyniają się do utrzymywania wysokiej jakości realizowanych zadań, pozwalając jednocześnie pozyskiwać nowych Klientów.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg inwestycji m.in. dla inwestorów zagranicznych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" co wpłynęło na znaczny wzrost naszej pozycji na rynku budowlanym. Najlepiej obrazują to liczne nagrody i wyróżnienia takie jak: Gazela Biznesu, Jakość Roku, Solidna Firma, Polish Exclusive i wiele innych.

Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny czuwając nad poprawnością funkcjonowania zrealizowanych przez nas projektów.
 
 
klimatyzacja, wentylacja
instalacje c.o., wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje tryskaczowe
instalacje hydrantowe
kotłownie olejowe, gazowe, oleju termalnego
sieci cieplne, węzły cieplne wraz z opomiarowaniem
spawanie orbitalne
roboty inżynieryjne, dekarskie, malarskie
budownictwo ogólne, przemysłowe i drogowe
roboty elektryczne i automatyka przemysłowa
sprężarkownie oraz sieci sprężonego powietrza
adres email
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego